• “Facebook” -da bizi yzarlaň
  • Youtube-da bizi yzarlaň
  • LinkedIn-de bizi yzarlaň
top_banenr

El süýümli lazer kebşirleýji maşyn (Euroewro wersiýasy)

Gysga düşündiriş:

Suw bilen sowadylan elde süýümli lazer kebşirleýiş maşyn önümleriniň aýratynlyklary: Iki temperaturada we goşa gözegçilik senagat suw çillerinde gurlan, esasy optiki komponentleriň ýylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek üçin hemişe temperatura kadalaşdyrylyşy we ýylylyk ýaýramagy.Süýümli lazer bilen, durnukly we täsirli.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bazardaky satuwlaryň köpüsinde suw bilen sowadylan el bilen kebşirlemek agdyklyk edýär.Suw bilen sowadylan el bilen kebşirlemek, suwy sowadyjy serişde hökmünde ulanýar.Kompaniýamyz 500W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W we ş.m. ýaly dürli güýçli suw bilen sowadylan kebşirleýiş maşynlaryny satýar we el bilen kebşirlemek üç modele gönükdirilýär: 1000W, 1500W we 2000W.

Suw bilen sowadylan elde kebşirleýiş maşynynyň aýratynlyklary: içerki optiki zynjyryň esasy bölekleriniň ýylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek üçin gurlan goşa temperaturaly goşa gözegçilikli senagat çileri, hemişe temperaturany kadalaşdyrmak we ýylylygyň ýaýramagy.Süýümli lazer bilen, durnukly we täsirli

Tehniki parametrler

Lazer güýji

1000W / 1500W / 2000W / 3000W

Lazer tolkun uzynlygy

1070nm

Süýümiň uzynlygy

Adaty konfigurasiýa: 10M, iň ýokary goldaw: 15m

Iş tertibi

Üznüksiz / modulýasiýa

Kebşirleýiş maşynynyň tizligi

0-120 mm / s

Sowadyjy maşyn

Senagat termostatik suw çüýşesi

Daşky gurşaw temperaturasy

15 ~ 35 ℃

Daşky gurşaw çyglylygy

<70% kondensasiýa ýok

Kebşirleýiş galyňlygy

0,5-3mm

Gap talaplary

≤0.5mm

Iş güýji

AC220V

Ölçegi

1100mm x 570mm x 1180mm

Agram

220kg

Esasy aýratynlyklary

1. WOBBLE elde göterilen lazer kellesi, ýeňil we çeýe, iş böleginiň islendik bölegini kebşirläp biler
2. Gurlan goşa temperaturaly goşa gözegçilikli senagat çileri
3. coreadro optiki zynjyr komponentleriniň ýylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek üçin yzygiderli temperaturany kadalaşdyrmak we ýylylygyň ýaýramagy.
4. pleönekeý operasiýa, ýönekeý okuw bilen aňsatlyk bilen işledilip bilner
5. Owadan önümleri ussasyz kebşirläp bolýar

20211211084710720
dfadf_03

Fillet kebşirlemek

dfadf_12

Aýlaw kebşirlemek

dfadf_10

Tikin kebşirlemek

dfadf_05

Kebşirlemek

Kebşirlenen bogunyň swing kebşirleýiş tehnologiýasy

Kebşirleýji kebşirleme bogun özbaşdak ösdürilýär, swing kebşirleme tertibi, sazlanyp bilinýän ýer giňligi we güýçli kebşirleme ýalňyş çydamlylygy, bu kiçijik lazer kebşirleýiş nokadynyň oňaýsyzlygyny düzýär, çydamlylyk aralygyny we gaýtadan işleýän bölekleriň kebşirleýiş giňligini giňeldýär we has gowy kebşirleýiş görnüşini alýar .

1. Has gowy kebşirleme we ýokary hilli kebşirlemek

2. Fýuzel we lazer kellesi lazer güýji üçin has pes talaplara eýedir

3. Kebşir giňliginiň rugsat berilýän diapazony giňeldiler we kebşir deformasiýa bolmazdan owadan bolar

4. Ajaýyp alýumin garyndysy baglanyşyk ukyby, ýokary hilli gaýtadan işlemegiň gaýtalanmagy we durnuklylygy

04014

Programma ssenarileri

El bilen işleýän bu lazer kebşirleýiş enjamy altyn, kümüş, titanium, nikel, galaýy, mis, alýumin we beýleki metallary we onuň garyndy materiallaryny kebşirlemek üçin amatly, metal we meňzeş metallaryň arasynda birmeňzeş kebşirlemegi gazanyp biler, howa giňişliginde giňden ulanyldy. , gämi gurluşygy, gurallar, mehaniki we elektrik önümleri, awtoulag we beýleki pudaklar.

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
tupappli (2)
tupappli (3)
tupappli (4)
tupappli (1)

Degişli önüm täzelikleri we wideolar

Lazer kebşirleýji maşyn

20-nji aprel, 2022-nji ýyl

Lazer kebşirleýji maşyn

20-nji aprel, 2022-nji ýyl

Lazer kebşirleýji maşyn

20-nji aprel, 2022-nji ýyl

20-nji aprel, 2022-nji ýyl
Gündelik durmuşymyzda aşhana we hammam bolmasa ýaşap bilmeris.Döwrebap aşhana we hammamda potolok, aşhana we hammam mebelleri bar ...

20-nji aprel, 2022-nji ýyl
Gündelik durmuşymyzda aşhana we hammam bolmasa ýaşap bilmeris.Döwrebap aşhana we hammamda potolok, aşhana we hammam mebelleri bar ...

20-nji aprel, 2022-nji ýyl
Gündelik durmuşymyzda aşhana we hammam bolmasa ýaşap bilmeris.Döwrebap aşhana we hammamda potolok, aşhana we hammam mebelleri bar ...


  • Öňki:
  • Indiki:

  • iň gowy bahany sora